Update bijeenkomst lezers Wirtzfeld Website

Uit de enquête die wij afgelopen week hebben gehouden omtrent interesse om een bijeenkomst te organiseren van lezers van de Wirtzfeld website is gebleken dat we gemakkelijk een twintig à dertigtal mensen bij elkaar kunnen krijgen op een Zaterdag, en op een Zondag een tiental mensen, terwijl elke stem waarschijnlijk voor 2 personen staat, aangezien elke computer slechts 1 stem kan uitbrengen.

Wij komen bijeen in de vroege namiddag in een plaatselijk restaurant, waar iedereen zijn eigen consumpties betaalt, verdere kosten voor de bijeenkomst zijn er dus niet.

De volgende stap is dus nu het voorstellen van enkele data in de maand April en Mei 2007.

Hier zijn de voor mij passende dagen:

– Zaterdag 14 April 2007 (opgelet: dat is de Zaterdag na Pasen)
– Zaterdag 12 Mei 2007 (opgelet: 13 Mei is moederdag)
– Zaterdag 19 Mei 2007 (opgelet: 17 Mei is Hemelvaartsdag, dus voor velen een lang weekend)

Wie zich nu wil aanmelden voor deze bijeenkomst dient een E-Mail te sturen aan [email protected] te sturen met als Subject: TREFFEN WIRTZFELD met opgave van de dagen die in aanmerking komen en hoeveel personen er komen.

Ik maak dan hier een planning van de inschrijvingen en zal de lokatie reserveren voor de bijeenkomst. Alle correspondentie daaromtrent geschiedt dan uitsluitend via E-Mail en niet via de website om de andere lezers niet te vervelen met de details van deze planning.

Geplaatst in Lente 2007, Winter 2006-2007.