Dag van de Duitstalige Gemeenschap

België« is niet alleen Vlaanderen en Wallonië«….

De Duitstalige Gemeenschap viert vandaag haar feestdag. Die wordt altijd op dezelfde dag als de Dag van de Koning gevierd: op 15 November.

Uit Wikipedia:
De Dag van de Duitstalige Gemeenschap (Duits: Tag der Deutschsprachigen Gemeinschaft) is de feestdag van de Duitstalige Gemeenschap in België. Deze valt elk jaar op 15 november.

De Duitstalige Gemeenschap (ongeveer 74.000 inwoners groot) bestaat uit negen gemeenten in Oost-Wallonië waar Duits de officiële voertaal is en vormt de reden waarom België officieel drietalig is. Deze negen gemeenten vormen de kantons Eupen (noordelijk) en Sankt Vith (zuidelijk) en behoren bij de provincie Luik.

Men spreekt er (hoofdzakelijk) Duits omdat dit gebied vroeger een tijdlang aan Duitsland (Pruisen) heeft toebehoord. Na de Eerste Wereldoorlog werd het in het Vredesverdrag van Versailles (1919) aan België toebedeeld.

De feestdag wordt onder andere gevierd met diverse concertuitvoeringen.

Hier nog enkele gegevens over de Duitstalige Gemeenschap uit Wikipedia.

Officiële taal Duits
Hoofdstad Eupen
Staatsvorm Gemeenschap
Regeringsvorm Parlementaire democratie
Onafhankelijkheid Federatie in 1993
Tijdzone UTC +1
Feestdag 15 november – Dag van de Duitstalige Gemeenschap
Volkslied /

De Duitstalige Gemeenschap is de kleinste van de drie gemeenschappen in de federale staatsstructuur van België. Ze wordt ook vaak als “Duitstalige Gemeenschap van België” omschreven (Duits: ‘Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens’), vooral in contacten met het buitenland.

De Duitstalige Gemeenschap bevindt zich in het uiterste oosten van België, tegen de Duitse grens. Dit gebied wordt ook wel de Belgische Eifel genoemd omdat het een soort overgangsgebied is tussen de Eifel, en de Ardennen waartoe het eigenlijk wordt gerekend. Zowel de raad als de regering van de Duitstalige Gemeenschap zijn gevestigd in Eupen.

De Duitstalige Gemeenschap is bevoegd in de negen Duitstalige gemeenten, die samen het Duitse taalgebied in België vormen. Op 1 januari 2007 had het gebied in totaal 73.675 inwoners, waaronder naar schatting 95% Duitstaligen, 4% Franstaligen en 1% overigen.

Bevoegdheden

Zoals alle gemeenschappen in Belgie« heeft de Duitstalige Gemeenschap bevoegdheden over cultuur, onderwijs en persoonsgebonden zaken. Onder persoonsgebonden zaken vallen o.a. media, gezondheids- en jeugdzorg en bepaalde sociale zaken. De Duitstalige Gemeenschap vormt geen eigen gewest, maar behoort tot het Waals Gewest, wat betekent dat gewestbevoegdheden er door het Waals Gewest uitgeoefend worden.

Een aantal gewestbevoegdheden zijn echter door het Waalse Gewest overgedragen aan de Duitstalige Gemeenschap. Op 1 januari 2000 verkreeg de Duitstalige Gemeenschap de bevoegdheid over arbeidsbemiddeling en werd het ADG (Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft) opgericht. Op 1 januari 2005 stond het Waalse Gewest nog verdere bevoegdheden af:

* toezicht op de kerkfabriek;
* toezicht op de gemeenten en politiezones van het Duitse taalgebied;
* de financiering van de gemeenten in het Duitse taalgebied;
* begrafenissen en grafmonumenten.

Hoewel de Duitstalige Gemeenschap uitsluitend faciliteitengemeenten bevat, regelt ze het taalgebruik in het bestuur, onderwijs en sociale betrekkingen zelf, zoals de Vlaamse en de Franse Gemeenschap dit in die gemeenten doen die géén faciliteitengemeenten zijn.

De Belgischer Rundfunk (BRF) is de openbare omroep van de Duitstalige Gemeenschap, Grenz-Echo is het enige dagblad uit het gebied.

Parlement

De ‘Rat der Deutschsprachigen Gemeinschaft (RDG)’, ook wel ‘Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft’ genoemd, is de volksvertegenwoordiging van de Duitstalige Gemeenschap. De raad vaardigt decreten uit, die kracht van wet hebben, en bestaat uit 25 leden die eens in de vijf jaar worden gekozen. De verkiezingen voor de raad vallen, net als alle gewestelijke en gemeenschapsverkiezingen in België, samen met de verkiezingen voor het Europees Parlement en worden dus om de vijf jaar gehouden.

Regering

De regering is het dagelijks bestuur van de Duitstalige Gemeenschap. De regering neemt beslissingen collegiaal, dit wil zeggen samen en eenparig (als college). De administratie van de regering is ondergebracht in het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap. Het bestaat uit circa 160 personeelsleden en is ingedeeld in verschillende afdelingen. Het ministerie bereidt het beleid voor en voert besluiten en decreten uit.

Samenstelling in de periode 1999-2004

De regering bestond uit een coalitie van PFF, SP, en Ecolo en had drie ministers:
* Karl-Heinz Lambertz (SP) minister-president, werkgelegenheid, gehandicaptenbeleid, media en sport.
* Bernd Gentges (PFF), onderwijs, opleiding, cultuur en toerisme.
* Hans Niessen, (Ecolo), jeugd- en familiezaken, monumentenzorg, gezondheidszorg en sociale zaken.

Onder zware druk van de Waalse Gewestregering in Namen werd in 1999 een eerder coalitieakkoord verbroken en één partij (de CSP) uit de coalitie gedwongen ten voordele van een coalitie met dezelfde partijpolitieke samenstelling als de Waalse regering. Sindsdien groeide het streven naar meer autonomie van de Duitstalige Gemeenschap ten opzichte van Wallonië merkelijk. Onder meer Karl-Heinz Lambertz, de minister-president, ijverde voor een uitbreiding van de huidige gemeenschapsbevoegdheden naar het geheel van alle gewestbevoegdheden.

Samenstelling in de periode 2004-2009

Sinds 6 juli 2004 heeft de Duitstalige Gemeenschap een nieuwe regering. De regering bestaat uit vier ministers van de coalitie SP, PFF en de PJU-PDB-fractie. De coalitie heeft een nipte meerderheid (13 van de 25 zetels).
* Karl-Heinz Lambertz (SP) minister-president, financiën, personeelszaken en externe betrekkingen
* Bernd Gentges (PFF), werkgelegenheid, gezinszaken, sociale zaken en gezondheid
* Oliver Paasch (PJU-PDB), onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
* Isabelle Weykmans (PFF), cultuur

Gemeenschapssenator
Sinds 2004 zetelt Berni Collas als enige senator namens de Duitstalige Gemeenschap in de Senaat. Hij is lid van de PFF-MR.

Kieskring
Het gebied van de Duitstalige Gemeenschap valt onder het bestuurlijk arrondissement Verviers.

Gemeenten van het Duitse taalgebied
De gemeenten in het kanton Eupen
1. Eupen (met Kettenis)
2. Kelmis (La Calamine) (met Neu-Moresnet en Hergenrath)
3. Lontzen (met Walhorn)
4. Raeren (met Eynatten en Hauset)

en de gemeenten in het kanton Sankt Vith
5. Amel (Amblève) (met Meyerode en Heppenbach)
6. Büllingen (Bullange) (met Manderfeld en Rocherath en Wirtzfeld)
7. Burg-Reuland (nieuwe benaming na de fusie van Reuland en Thommen)
8. Bütgenbach (met Elsenborn)
9. Sankt Vith (met Recht, Schönberg, Crombach en Lommersweiler)

Geplaatst in Herfst 2008.

Eén reactie

  1. Prettige feestdag gewenst op de dag van de DUITSTALIGE GEMEENSCHAP, en blijf zéker Uw eigenheid behouden.
    Groeten uit Landen van,
    Fons en Christiane.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.