Het weer en de zee

Het weer en de zee

Home
Hoger

 De oceanen kunnen op een ongelooflijk efficiŰnte manier warmte opslaan en Zeestromingen zijn mede het gevolg van constante winden. De stromingen transporteren warm en koud water over enorme afstanden rond de aarde. warmen veel langzamer op en koelen langzamer af dan het vasteland. Hierdoor kunnen zeestromingen warm of koud water over grote afstanden rond de aarde transporteren. Deze zeestromingen veranderen de temperatuur van het zeeoppervlak, wat het klimaat be´nvloedt vooral in de kustgebieden. Aan de westkust van de Verenigde Staten worden de temperaturen getemperd door de CaliforniŰstroom. Vooral in de zomer wordt de kust afgekoeld door winden die met deze stroom samenhangen. De temperatuurZeewatertemperaturen zijn op deze satellietopname weergegeven in rood (warm), geel en blauw (koud). kan dan landinwaarts oplopen tot 40░ Celsius. Door het warme water van de Golfstroom zijn de winters in Engeland erg zacht in vergelijking met die in andere landen die op dezelfde breedte liggen. Zeestromingen kunnen ook neerslagpatronen be´nvloeden, doordat de warme, vochtige lucht die met warme stromingen samenhangt de neerslag doet toenemen. Zo kunnen temperatuurvariaties bij Peru zelfs nog de regenval in het verre AustraliŰ be´nvloeden. Een van de verschijningsvormen van de proces is de beruchte El Ni˝o.

 

Stormachtig Weer:

Zeestromingen kunnen een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van buiencomplexen, vooral wanneer koude lucht van de poolstreken warme lucht ontmoet die samenhangt met warme zeestromingen. De wisselwerking kan leiden tot bewegende gebieden van lage luchtdruk of depressies. Winterse buien aan de oostkust van de Verenigde Staten ontwikkelen zich snel en nemen snel in omvang toe. Dit is een gevolg van de onstabiliteit in de atmosfeer door de vermenging van koude lucht uit het noorden en betrekkelijk warme lucht uit het gebied van de Golfstroom. Er komt dan als het ware op een explosieve manier een depressie tot ontwikkeling.

 

Seizoenveranderingen:

Het klimaat aan een kust wordt sterk be´nvloed door de temparatuur van het zeewater. Wanneer koude lucht van het land over relatief warm zeewater stroomt, kan er dichte mist of zeerook ontstaan. Doordat de zee zijn warmte langer vasthoudt dan het land, hebben de hieruit voortvloeiende verschillen in temperatuur tussen land en zee een grote invloed op lokale weersituaties. In de lente kan het aan de kust veel koeler zijn dan landinwaarts. Er komen dan vaak zeewinden voor. En wanneer warme, vochtige lucht over kouder water beweegt, kan er condensatie optreden en wordt er lage bewolking, mist of motregen gevormd.

 

Kringloop van het Water:

kringloop water2.jpg (122702 bytes) Het weer wordt ook in belangrijke mate aangezwengeld door de continue uitwisseling van vocht tussen de oceanen, het vasteland, planten en wolken. Deze uitwisseling heet de hydrologische kringloop of de kringloop van het water. Onderzoek heeft uitgewezen dat de oceanen bijna 90 procent van het vocht in onze dampkring leveren. Water verdwijnt uit de oceanen als gevolg van verdamping.Wanneer het oppervlak van oceanen verwarmd wordt, verdampt een deel van het water tot waterdamp, die door opstijgende lucht tot hoog in de troposfeer gevoerd wordt. Ook planten scheiden water af door verdamping. Het totaal van de verdamping van onbegroeid en begroeid oppervlak noemt men evapotranspiratie. De waterdamp in de lucht condenseert tot wolken. Deze groeien en produceren neerslag boven land en vooral boven bergketens. Een deel van de gevallen neerslag wordt opgenomen door planten en door de bodem. Uiteindelijk komt dit water weer in de zee terecht, waarna de kringloop opnieuw kan beginnen. Menselijke activiteiten - ontbossing, de bouw van steden, stuwdammen en waterbekkens - be´nvloeden deze kringloop.

 Terug naar het begin van de pagina.