Oude volkswijsheid en weerspreuken

Oude volkswijsheid en weerspreuken

Home
Per maand
Per heilige
Kalender

 

Vroeger observeerden de mensen het weer goed. Na jaren werden vele van deze observaties omgezet in weerspreuken. Dikwijls zijn deze weerspreuken juist.
Men moet ook weten dat in die tijd geen computers of andere elektronische hulpmiddelen aanwezig waren.
Lees en geniet van de weerspreuken. Controleer ook eens (als je tijd hebt) of ze juist zijn.