Stratus

Stratus

Home
Hoger


 
Deze egaalgrijze structuurloze wolkenlaag kan zo laag boven het aardoppervlak hangen dat kerktorens of hoge gebouwen erin verwijnen. Uit Stratuswolken zelf regent het niet. Ze bestaan helemaal uit heel kleine waterdruppeltjes. Er valt hoogstens wat motregen uit. In de winter bij extreem lage temperaturen kan er wat motsneeuw of kunnen er heel fijne ijsnaaldjes omlaag vallen.

lage wolken1.jpg (5271 bytes)lage wolken2.jpg (5818 bytes)

Stratus boven zee of zeevlam.          Stratus op de grond of grondmist.

Hoogte: 0 - 2000 meter.

Ontstaan: Stratus ontstaat vaak uit mist die als gevolg van verwarming van het aardoppervlak of als gevolg van toenemende wind optrekt. Ook wanneer in verhouding warmere lucht over een koud aard- of  zeeoppervlak stroomt. In de winter onstaat Stratus vaak bij een dooi-inval boven smeltende sneeuw of wegdooiend ijs. In het voorjaar en zomer aan zee boven het koude water, waarboven warme en vochtige lucht stroomt. De binnendrijvende flarden van deze zeemist lossen boven land overdag vaak op. Ze zien er uit als lekkende tongen. Men spreekt dan langs de kust van zeevlam.

Betekenis voor het weer:

   * Als Stratus in de zomer verschijnt, kan dit samenhangen met het binnendringen van warme vochtige luchtmassa's. Lossen zij in de ochtend op en wordt het daarna broeierig warm, klam en drukkend weer, dan is er een grote onweerskans.

    * Stratusflarden begeleiden vaak regenwolken. Bij hun verschijnen hoeft men niet vreemd op te kijken als het plots begint te regenen.

Naar het begin van deze pagina.