Zelf waarnemingen doen

Zelf waarnemingen doen

Home
Hoger


De eerste vraag die men zich moet stellen als men heeft besloten een eigen weerstation op te zetten, is: Hoe serieus wil ik dit gaan doen? Er is een enorme verscheidenheid aan instrumenten voor meteorologische waarnemingen, maar men kan natuurlijk met een paar eenvoudige beginnen. Voor sommige waarnemingen zijn helemaal geen instrumenten nodig. Men kan bijvoorbeeld schatten welk deel van de hemel met wolken is bedekt en de windsnelheid kan worden geschat met behulp van de Beaufortschaal.

Vastleggen van metingen.
Als men eenmaal zijn instrumenten heeft opgesteld, wil men misschien de weersverandering van dag tot dag volgen. De metingen kunnen eventueel worden aangevuld met gegevens van officiŽle instanties. Bedenk bij het kiezen van wat men zal waarnemen dat regelmatige metingen van gewone verschijnselen na een tijdje waardevoller zijn dan het af en toe vastleggen van extreme weersituaties.
De meeste weerkundige diensten hebben standaardformulieren, waarop men gegevens over de dagelijkse weersituatie kan invullen. Een log- of waarnemingsboek levert daarentegen voldoende ruimte voor persoonlijke waarnemingen. Misschien wilt u wel minder algemene weersverschijnselen registreren zoals bliksem, hagel, sneeuw en mist; ook de gevolgen van vorst of droogte op uw tuin, welke dieren voor een storm actief zijn, of welke trekvogels er zijn gesignaleerd.
Als men vertrouwd is geraakt met de standaardsymbolen op weerkaarten, kan men het weer op een snelle en overzichtelijke manier vastleggen. Het schetsen van wolkenformaties is een uitstekende manier om het waarnemingsvermogen te ontwikkelen, net zoals het maken van weerfoto's.

Weersverwachtingen.
Ondanks de hoge kwaliteit van de huidige weersverwachting, kunnen uw eigen waarnemingen u nog meer leren over hoe het weer in uw eigen omgeving zich kan ontwikkelen. Wanneer wordt voorspeld dat de temperatuur 's nachts zal dalen tot dicht bij het vriespunt, zullen de plaatselijke omstandigheden bepalen of het aan de bodem ook werkelijk gaat vriezen. Terwijl het voor meteorologen moeilijk is precies het pad van een winterse sneeuwbui te voorspellen, kunt u, als je de temperatuur in de omgeving goed in de gaten blijft houden, zeggen of de sneeuw zal aanhouden of zal overgaan in regen. Probeer als er zware buien in aantocht zijn de barometer in de gaten te houden. Het tempo waarin de luchtdruk daalt zegt iets over de mate waarin het weer in overeenstemming is met de verwachting.

De vogende stap.
Als de belangstelling voor het weer groter wordt en u misschien informatie wil gaan uitwisselen met andere weeramateurs, dan moet u eerst een licht gaan opsteken over de verenigingen die er op dat gebied zijn. In zowel Nederland als BelgiŽ zijn er verenigingen voor serieuze weeramateurs, al dan niet in combinatie met verenigingen voor sterrenkunde-amateurs. Een andere manier om met collega-weeramateurs in contact te treden, is het Internet.
Als men helemaal verslingerd is geraakt aan weerwaarnemingen en minstens 2 of 3 jaar lang betrouwbare metingen heeft verricht, bestaat de mogelijkheid om een officiŽle waarnemer te worden. Dan moet men echter beschikken over de juiste instrumenten en op een plaats wonen die een gaatje kan vullen in het lokale waarnemingsnetwerk. Als je hierover meer wil weten, kan je best contact opnemen met het KMI te Ukkel.

Naar het begin van deze pagina.