Video tuinhakselaar

Gisteren opnieuw met de tuinhakselaar gewerkt, en er dan nog snel een video over gemaakt…

Elektrische tuinhakselaar van Einhell, Type RLH 2540 F (gekocht bij Praktiker Schleiden voor 129 €)

Werken met deze (relatief stille) tuinhakselaar valt best mee, vooral als je veel grote takken hebt. (takken kunnen tot een doorsnede van 42 mm verwerkt worden). Kleinere takjes: je moet altijd zien dat je ze goed in de opening kunt steken zodat ze erin getrokken worden door het roterende mes, wat natuurlijk meer bukwerk betekent dan bij grote takken.

Wanneer je veel dennentakken hebt, loop je wel het risiko dat de vulopening snel verstopt, vooral als de takken, zoals hier het geval was, al enkele jaren op de grond liggen en daardoor tamelijk nat en vochtig zijn. Er is ook een terugdraai optie, waardoor vastgelopen takjes zich meestal vanzelf losdraait.

Het resultaat is een bak vol met haksel, dat je dan tussen de struiken kunt leggen of op de komposthoop.

Meer informatie over ons Wirtzfeld Valley vakantie appartementje (uitsluitend voor koppeltjes) vind je op

www.wirtzfeldvalley.com

Andere video’s van mij vind je steeds op www.youtube.com/WirtzfeldValley

We leven (te) lang…

Op de eerste dag schiep God de hond, en zei: “Ga de hele dag naast de deur van je huis zitten en blaf tegen iedereen die voorbij komt. Ik laat je daarvoor 20 jaar leven”. De hond zei: “Dat is wel erg lang om te blaffen. Wat zou je ervan vinden als ik het slechts 10 jaar doe, en ik geef je de overige 10 jaar terug?”
God ging daarmee akkoord.

Op de tweede dag schiep God de aap en zei:”Vermaak de mensen, doe trucjes en laat ze lachen. Ik laat je daarvoor 20 jaar leven” De aap zei: “Apentrucjes doen gedurende 20 jaar? Dat is wel een beetje lang. Wat zou je ervan vinden als ik het slechts 10 jaar doe, en ik geef je de overige 10 jaar terug?”
God ging ook daarmee akkoord.

Op de derde dag schiep God de koe en zei: “Je moet je de hele dag afsloven, kalfjes krijgen en melk geven om de familie van de boer te ondersteunen. Ik laat je daarvoor 60 jaar leven”. De koe zei: “Dat is wel een hard leven dat je me gedurende 60 jaar wilt geven. Wat vind je er van dat we dat inkorten op 20 jaar en ik je de overige 40 jaar teruggeef?”
En ook daarmee ging God akkoord.

Op de vierde dag schiep God de man en zei: “Eet, slaap, speel, trouw, en geniet van je leven. Ik laat je daarvoor 20 jaar leven”. Maar de man zei: “Slechts 20 jaar? Zou je me misschien naast mijn 20 jaar ook de 40 jaar kunnen geven die de koe je teruggaf, en de 10 jaar die de aap je teruggaf, en de 10 jaar die de hond teruggaf, dan zou dat bij elkaar 80 jaar zijn, okay?”
‘Okay,’ zei God, ‘Je hebt er zelf om gevraagd’

En dat is de reden waarom wij nu de eerste 20 jaar van ons leven eten, slapen, spelen en van ons leven genieten. Voor de volgende 40 jaar sloven we ons af om onze familie te ondersteunen. De volgende 10 jaar doen we apentrucjes om de kleinkinderen aan het lachen te maken. En de laatste 10 jaar van ons leven zitten we op de veranda van ons huis en blaffen iedereen af.

Dus nu weet je hoe ons leven funktioneert, en waarom.

Erotisch gedicht uit 14de eeuw ontdekt

Uniek erotisch gedicht uit 14de eeuw ontdekt

In het Mechelse stadsarchief werd een wonderlijk gedicht vol erotische dubbelzinnigheden gevonden. De ruim 200 verzen staan op een perkamenten boekrol die waarschijnlijk dateert uit 1325. Het gedicht staat vol erotische dubbelzinnigheden en politieke allusies. De onbekende dichter daagt de lezer uitdrukkelijk uit om de betekenis van zijn verzen te doorgronden: ‘proeft of ghijs te vroeder sijt’ (zie maar of je er wijs uit wordt).

Bijvoorbeeld:

‘Ze bliezen keihard op de fluit

Het meesje ging vaak in en uit

Het was met zijn vrolijk gezang

en zijn meesteres aan de gang

Mijn vrouw en de priester maakten een paar

De klerk was toen allang met haar klaar

Hij greep een wiedende non bij de mouw

Zij voelde veel, maar het was geen berouw’.

Dag van de DG, Dag van de Koning…

België is niet alleen Vlaanderen en Wallonië….

De Duitstalige Gemeenschap viert vandaag haar feestdag. Die wordt altijd op dezelfde dag als de Dag van de Koning gevierd: op 15 November.

Uit Wikipedia:
Dag van de Duitstalige Gemeenschap (Duits: Tag der Deutschsprachigen Gemeinschaft) is de feestdag van de Duitstalige Gemeenschap in België. Deze valt elk jaar op 15 November.

De Duitstalige Gemeenschap (ongeveer 74.000 inwoners groot) bestaat uit negen gemeenten in Oost-Wallonië waar Duits de officiële voertaal is en vormt de reden waarom België officieel drietalig is. Deze negen gemeenten vormen de kantons Eupen (noordelijk) en Sankt Vith (zuidelijk) en behoren bij de provincie Luik.

Men spreekt er (hoofdzakelijk) Duits omdat dit gebied vroeger een tijdlang aan Duitsland (Pruisen) heeft toebehoord. Na de Eerste Wereldoorlog werd het in het Vredesverdrag van Versailles (1919) aan België toebedeeld. De feestdag wordt onder andere gevierd met diverse concertuitvoeringen.

Hier nog enkele gegevens over de Duitstalige Gemeenschap uit Wikipedia.

Officiële taal Duits
Hoofdstad Eupen
Staatsvorm Gemeenschap
Regeringsvorm Parlementaire democratie
Onafhankelijkheid Federatie in 1993
Tijdzone UTC +1
Feestdag 15 november – Dag van de Duitstalige Gemeenschap
Volkslied /

De Duitstalige Gemeenschap is de kleinste van de drie gemeenschappen in de federale staatsstructuur van België. Ze wordt ook vaak als “Duitstalige Gemeenschap van België” omschreven (Duits: ‘Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens’), vooral in contacten met het buitenland.

De Duitstalige Gemeenschap bevindt zich in het uiterste oosten van België, tegen de Duitse grens. Dit gebied wordt ook wel de Belgische Eifel genoemd omdat het een soort overgangsgebied is tussen de Eifel, en de Ardennen waartoe het eigenlijk wordt gerekend. Zowel de raad als de regering van de Duitstalige Gemeenschap zijn gevestigd in Eupen.

De Duitstalige Gemeenschap is bevoegd in de negen Duitstalige gemeenten, die samen het Duitse taalgebied in België vormen. Op 1 januari 2007 had het gebied in totaal 73.675 inwoners, waaronder naar schatting 95% Duitstaligen, 4% Franstaligen en 1% overigen.

Bevoegdheden

Zoals alle gemeenschappen in België heeft de Duitstalige Gemeenschap bevoegdheden over cultuur, onderwijs en persoonsgebonden zaken. Onder persoonsgebonden zaken vallen o.a. media, gezondheids- en jeugdzorg en bepaalde sociale zaken. De Duitstalige Gemeenschap vormt geen eigen gewest, maar behoort tot het Waals Gewest, wat betekent dat gewestbevoegdheden er door het Waals Gewest uitgeoefend worden.

Een aantal gewestbevoegdheden zijn echter door het Waalse Gewest overgedragen aan de Duitstalige Gemeenschap. Op 1 januari 2000 verkreeg de Duitstalige Gemeenschap de bevoegdheid over arbeidsbemiddeling en werd het ADG (Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft) opgericht. Op 1 januari 2005 stond het Waalse Gewest nog verdere bevoegdheden af:

* toezicht op de kerkfabriek;
* toezicht op de gemeenten en politiezones van het Duitse taalgebied;
* de financiering van de gemeenten in het Duitse taalgebied;
* begrafenissen en grafmonumenten.

Hoewel de Duitstalige Gemeenschap uitsluitend faciliteitengemeenten bevat, regelt ze het taalgebruik in het bestuur, onderwijs en sociale betrekkingen zelf, zoals de Vlaamse en de Franse Gemeenschap dit in die gemeenten doen die géén faciliteitengemeenten zijn.

De Belgischer Rundfunk (BRF) is de openbare omroep van de Duitstalige Gemeenschap, Grenz-Echo is het enige dagblad uit het gebied.

Parlement

De ‘Rat der Deutschsprachigen Gemeinschaft (RDG)’, ook wel ‘Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft’ genoemd, is de volksvertegenwoordiging van de Duitstalige Gemeenschap. De raad vaardigt decreten uit, die kracht van wet hebben, en bestaat uit 25 leden die eens in de vijf jaar worden gekozen. De verkiezingen voor de raad vallen, net als alle gewestelijke en gemeenschapsverkiezingen in België, samen met de verkiezingen voor het Europees Parlement en worden dus om de vijf jaar gehouden.

Regering

De regering is het dagelijks bestuur van de Duitstalige Gemeenschap. De regering neemt beslissingen collegiaal, dit wil zeggen samen en eenparig (als college). De administratie van de regering is ondergebracht in het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap. Het bestaat uit circa 160 personeelsleden en is ingedeeld in verschillende afdelingen. Het ministerie bereidt het beleid voor en voert besluiten en decreten uit.

Samenstelling in de periode 1999-2004

De regering bestond uit een coalitie van PFF, SP, en Ecolo en had drie ministers:
* Karl-Heinz Lambertz (SP) minister-president, werkgelegenheid, gehandicaptenbeleid, media en sport.
* Bernd Gentges (PFF), onderwijs, opleiding, cultuur en toerisme.
* Hans Niessen, (Ecolo), jeugd- en familiezaken, monumentenzorg, gezondheidszorg en sociale zaken.

Onder zware druk van de Waalse Gewestregering in Namen werd in 1999 een eerder coalitieakkoord verbroken en één partij (de CSP) uit de coalitie gedwongen ten voordele van een coalitie met dezelfde partijpolitieke samenstelling als de Waalse regering. Sindsdien groeide het streven naar meer autonomie van de Duitstalige Gemeenschap ten opzichte van Wallonië merkelijk. Onder meer Karl-Heinz Lambertz, de minister-president, ijverde voor een uitbreiding van de huidige gemeenschapsbevoegdheden naar het geheel van alle gewestbevoegdheden.

Samenstelling in de periode 2004-2009

Sinds 6 juli 2004 heeft de Duitstalige Gemeenschap een nieuwe regering. De regering bestaat uit vier ministers van de coalitie SP, PFF en de PJU-PDB-fractie. De coalitie heeft een nipte meerderheid (13 van de 25 zetels).
* Karl-Heinz Lambertz (SP) minister-president, financiën, personeelszaken en externe betrekkingen
* Bernd Gentges (PFF), werkgelegenheid, gezinszaken, sociale zaken en gezondheid
* Oliver Paasch (PJU-PDB), onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
* Isabelle Weykmans (PFF), cultuur

Gemeenschapssenator
Sinds 2004 zetelt Berni Collas als enige senator namens de Duitstalige Gemeenschap in de Senaat. Hij is lid van de PFF-MR.

Kieskring
Het gebied van de Duitstalige Gemeenschap valt onder het bestuurlijk arrondissement Verviers.

Gemeenten van het Duitse taalgebied
De gemeenten in het kanton Eupen
1. Eupen (met Kettenis)
2. Kelmis (La Calamine) (met Neu-Moresnet en Hergenrath)
3. Lontzen (met Walhorn)
4. Raeren (met Eynatten en Hauset)

en de gemeenten in het kanton Sankt Vith
5. Amel (Amblève) (met Meyerode en Heppenbach)
6. Büllingen (Bullange) (met Manderfeld en Rocherath en Wirtzfeld)
7. Burg-Reuland (nieuwe benaming na de fusie van Reuland en Thommen)
8. Bütgenbach (met Elsenborn)
9. Sankt Vith (met Recht, Schönberg, Crombach en Lommersweiler)

DHL Levering uit USA

Jochen had verleden week, Vrijdagmiddag, een pakket met 10 kg computer equipment voor onze firma via het Internet besteld in Californië, USA.

Gisteren, Maandagochtend, rond half twaalf werd het pakket afgeleverd in Wirtzfeld…

Interessant te zien hoe snel zulke leveringen tegenwoordig uitgevoerd worden (als alles naar wens verloopt)…

Ook interessant is vast te stellen dat Californië schijnbaar dichter bij Wirtzfeld ligt als de IKEA in Luik…
(regelmatige lezers zullen wel weten wat ik bedoel…)

Times given are local to the service area in which the shipment checkpoint is recorded.

Origin Service Area Destination Service Area Status
Fullerton, CA – USA Wirtzfeld – Belgium
Signed for by: HUBERT SAVELBERG
Shipment delivered October 01, 2007 11:21

Detailed Report

Date Time Location Service Area Checkpoint Details
September 28, 2007 16:31 Fullerton, CA – USA Shipment picked up

September 28, 2007 17:53 Fullerton, CA – USA Departing origin

September 28, 2007 21:14 Los Angeles Gateway, CA – USA Arrived at DHL facility in Los Angeles Gateway – USA

September 28, 2007 23:29 Los Angeles Gateway, CA – USA Departed from DHL facility in Los Angeles Gateway – USA

September 29, 2007 07:13 New York City Gateway, NY – USA Arrived at DHL facility in New York City Gateway – USA

September 29, 2007 13:14 New York City Gateway, NY – USA Departed from DHL facility in New York City Gateway – USA

September 30, 2007 18:35 Brussels – Belgium Processed for clearance at Brussels – Belgium

September 30, 2007 23:47 Brussels – Belgium Clearance processing complete at Brussels – Belgium

October 01, 2007 05:46 Brussels – Belgium Departed from DHL facility in Brussels – Belgium

October 01, 2007 06:40 Brussels – Belgium Arrived at DHL Facility

October 01, 2007 08:23 Brussels – Belgium With delivery courier

October 01, 2007 11:21 Wirtzfeld – Belgium Shipment delivered

Donderdag, 9 Augustus 2007

Gisteren was een druilerige dag, goed dat ik binnenshuis werk genoeg had, want het was te fris om naar buiten te gaan. En vandaag zou het heel veel gaan regenen… hopelijk niet zo veel als in Koksijde waar gisteren 77 mm op enkele uren tijd viel… zoveel als normaal in een maand.

Maar de voorspellingen zijn dat er deze namiddag en avond en morgen heel veel regen in Hoog België gaat vallen. Met al die regen kan ik tevreden zijn dat ik aan het begin van dit jaar dat stuk keldermuur heb blootgelegd om het binnendringende vocht te bekampen. Had ik dat niet gedaan, was de miserie met al die regen deze zomer niet te overzien geweest…

Voor de chiro jeugd die in onze streken kamperen is dit weer niet al te best, maar de leiders schijnen de jongeren wel “bezig” te houden: gisteren belden twee jongens van de Chiro Alken (Limburg) bij ons aan en wilde een handtekening als bewijs dat ze bij ons waren geraakt. Sinds Maandagochtend hadden ze al 100 km gewandeld in de Hoge Venen, en her en der moesten ze een bewijs halen dat ze de geplande tour inderdaad helemaal afgelegd hadden. De voeten deden natuurlijk al een beetje pijn. Brigitte heeft ze dan naar binnen gehaald en een stevige broodmaaltijd voorgezet en een hete soep.


Bezoek uit den Limburg… Jelle en Jeroen uit Alken… 100 km te voet op 3 dagen…

Gelukkig hadden ze de tour bijna af, ze hoefden nog maar tot Krinkelt, zo’n 3 km verder, waar de plaats van samenkomst zou zijn.

Ze vertelden overigens ook nog dat ze door de boswachter ’s nachts uit het bos verjaagd werden, omdat er op het ogenblik in de bossen gejaagd wordt. Ik was niet zeker of het jachtseizoen al geopend is (dacht dat dit pas 15 November begint…) en heb dan maar snel even de Gemeentedienst opgebeld: inderdaad: sinds 1 Augustus is de jacht op Reebok geopend, vanaf 15 september dan de jacht op vrouwelijk roodwild, en vanaf 1 oktober op alles andere. Jacht op everzwijnen is overigens het hele jaar geoorloofd, vanwege de overbevolking… Weten we dat dus ook weer.

De werkzaamheden voor de begaanbare kleedkamer voor het appartement gaan langzaam maar zeker vooruit: in de gang in het souterrain wordt een gedeelte van de gang met een draaimuur afgesloten, en in de ruimte zelf komen dan legplanken en een stang voor hangende kleding. De clou van dit projekt: als het appartement niet bezet is, klappen de legplanken omlaag, en draait de wand terzijde zodat de gang weer normaal toegankelijk is tussen appartement en kantoren.


Het ganggedeelte dat als begaanbare kleerkast gebruikt gaat worden

Gisteren ben ik dan begonnen het raamwerk van deze wand te maken. Een aardig kwarweitje waarbij veel boorwerk en schroefwerk nodig is om het geheel tot een stabiele wand te maken.


De horizontale balken zitten op de plaats waar later de scharnieren voor de legplanken bevestigd worden

Maar omdat de grote scharnieren ook stevig bevestigd moeten worden, heb ik ook nog eens extra balken in verband geplaatst.Ben wel niet helemaal klaar geworden met dit werk, want de batterij van de schroevendraaier heeft af en toe een oplaadpauze nodig, dus er is ook nog vandaag wat te doen.

O ja, en we hebben opnieuw wat te vieren: de maand Augustus steekt vol met persoonlijke feestdagen in onze familie, zo ook vandaag: Brigitte en ik zijn vandaag 33 jaar getrouwd…

Op 6 Augustus 1973 hebben we ons voor het eerst ontmoet
Op 9 Augustus 1974 zijn wij getrouwd
Op 4 Augustus 1975 werd Jochen geboren
Op 17 Augustus 1976 werd Mike geboren

Donderdag, 2 Augustus 2007

Jongens, wat een mooi weer toch. Behalve vandaag dan, want we moeten rekening houden met een aantal onweersbuien die al vroeg in de ochtend over het Oosten van het land trekken.

Gisteren was het alleszins erg aangenaam weer, en ik moest me ’s morgens dwingen om binnen te blijven om eerst mijn kantoorwerk af te maken. Maar in de namiddag lekker buiten op het terras en uit de wind gelegen en een beetje zonlicht getankt, in de hoop dat mijn verkoudheid verder afneemt.

Ik ben nog niet verder gegaan met knutselen in het appartement, ik sta immers niet onder tijddruk, en zal eerst van het mooie weer profiteren.

En stel je voor, gisteren heeft IKEA geschreven dat ze een dossier hebben opgesteld voor de klachtenbehandeling van de geleverde (verbogen) profielen voor het bed van ons gastenappartement… Nu nog maar hopen dat er ook iets van gaat komen.

Vandaag gaan we eens kijken op een dwangverkoop van beddegoed in een meubelzaak net over de Duitse grens, misschien dat we daar nog iets gunstigs voor het appartement op de kop kunnen tikken. De een zijn dood is de ander zijn voordeel…

Wie er ook dood ging was onze heteluchtoven in onze keuken:
Brigitte probeerde net de zelfgemaakte pizza te bakken, toen opeens de hoofdzekering uitviel. En daarna werd de oven niet meer warm. Deze oven heeft dus na 27 jaar de geest opgegeven (een AEG REGENT), en daar mogen we dus eigenlijk niet over mopperen.
Integendeel: ik heb luid hoera! geroepen, (maar niet vanwege de pizza!) want sinds jaren was het (mechanisch) klokje van die hetelucht oven een doorn in mijn oog, of beter: in mijn oor.
Het klokje liep niet meer, maar maakte wel steeds een luid tik-tik-tak geluid. Op een frequentie die ik overal in huis hoorde: in buro, in de woonkamer, en als het erg stil was, zelfs in de slaapkamer. Brigitte stoorde dat niet, maar ik werd er regelmatig gek van, dus als we nu een nieuwe kopen zal het er zeker eentje worden zonder mechanisch klokje.
Tegenwoordig zijn die sowieso digitaal en geluidloos.

En de (onze) gemeente Büllingen heeft net beslist dat ze de prijs van het leidingwater met zegge en schrijven 38% gaan verhogen. Met de provinciale afvalwaterrechten gaat dan elke kubieke meter 2,38 kosten volgens de krant Grenz Echo.
Moet de Gemeente er wel eerst voor zorgen dat er geen bakterien meer in het water zit…

Deze prijsstijging ligt dus zowaar in de lijn van alle andere prijsstijgingen die momenteel door de media curseren:
in Duitsland hebben de grote supermarktketens sinds eergisteren de melkprodukten met ca 50% verhoogd (vanwege grote navraag uit China…),
tarweprodukten zoals brood en bier moeten ook omhoog (door een slechte oogst vanwege de natte zomer en nu ook nog vanwege een giftige schimmel…),
en eikenhout in Wallonie wordt bijkans onbetaalbaar voor de Waalse houtzagerijen (vanwege grote navraag uit China…)

Ziet er naar uit dat we met een grote inflatie te maken krijgen…

Maar eerst van de zon genieten!

Update: die zon wil er in het Ooosten maar niet komen, na heftige regenbuien deze ochtend nu nevel en mist in de dalen… Het lijkt wel herfst!Wirtzfeld vandaag, rond 14.00 uur

Proficiat Tom Boonen!

Tom Boonen uit Balen heeft zojuist de Groene Trui in de Tour de France 2007 gewonnen.

Ook vanuit Wirtzfeld onze gelukwensen!

Vandaag: SysAdminDay

Vandaag is het SysAdminDay…

Dat betekent dus dat we Jochen in de bloemetjes moeten zetten, want hij is bij ons verantwoordelijk dat alle servers en computers probleemloos draaien en blijven draaien…

Zie ook:

SysAdminDay