Het weer in actie

Het weer in actie

Home
Dauw
Mist
Rijp
Wolken en indeling
Regen
Overstromingen
Droogte
Onweer
Optische effecten
Sneeuw
Hagel

    Elke lucht heeft zijn schoonheid
    en angstaanjagende stormen doen
    ook het bloed sneller stromen.

Hier worden simpelere vragen beantwoord. Wat is rijp? Wat is rijm? Wat is mist? Wat is hellingmist? Wat is advectieve mist? Wat is miststratus? Hoe kan je een cumuluswolk herkennen? Welk weer komt er als er Cirruswolken hangen in de lucht?
Hoe ontstaan contrails of condensatiestrepen van vliegtuigen? Wat is onderkoelde regen? Hoe ontstaat een onweer? Wat is irisatie? Wat is een bijzon? Wat is een halo? Hoe ontstaat een luchtspiegeling? ...