Mens en klimaat

Mens en klimaat

Home
Weer en Gezondheid
De hitte de baas
De kou de baas
Het hooggebergte
Het weer be´nvloeden
Het weer, een energiebron


Alles wat leeft waar schijnbaar niets kan leven, onder extreme hitte en koude, zon en wind, droogte en onverwachte wolkbreuken... getuigt van grootsheid en heldhaftigheid van alle vormen van leven. Ook van menselijk leven. Zelfs dat van ons.
                                                                Edward Abbey (1927-1989).

Volgende vragen worden beantwoord in dit deel: Heeft het weer invloed op ons welzijn? Zijn studenten zenuwachtiger als het regent? Wordt ons humeur door het weer be´nvloed? Hoe proberen mensen te overleven in de woestijn? Hoe beschermen de Eskimo's zich tegen de koude? Hoe kan je wennen aan de lucht in het hooggebergte?  Hoe probeert de mens het weer te be´nvloeden? Hoe probeert de mens het weer te gebruiken als energiebron ?

Naar het begin van de pagina.